Dokumenti škole

 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

EVIDENCIJA UGOVORA 2021

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 21-22

ŠKOLSKI KURIKULUM OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022..

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Donacije

PRAVILNIK O POPISU IMOVINE I OBVEZA OŠ POPOVAČA

Pravila o upravljanju arhivskim i dokumentarnim gradivom

Suglasnost – Pravila o upravljanju arhivskim i dokumentarnim gradivom

POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

Suglasnost – POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

Evidencija ugovora 2020

Godišnje izvješće -Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje- Jagnić Nenadić

Godišnji plan i program rada OŠ Popovača 20-21

Školski kurikulum OŠ Popovača 20-21

III Izmjene i dopune plana nabave 2020

Pravilnik o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući radnika Osnovne škole Popovača

Pravilnik o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu

O D L U K A o organizaciji rada Osnovne škole Popovača za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Izjava – nastava na daljinu

ELABORAT O INTERNOM SUSTAVU I PROVEDBI UZBUNJIVANJA, OBAVJEŠĆIVANJA I PRIJEMU PRIOPĆENJA

ODLUKA O IMENOVANJU ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA PRIJEM PRIOPĆENJA O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBNO PODUZETI

ODLUKA O IMENOVANJU EE TIMA (ENERGETSKI SURADNICI)

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora

Evidencija ugovora 2019.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

PROCEDURA PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA, SVJEDODŽBI I DRUGIH ISPRAVA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

OŠ Popovača – usklađivanje s GDPR

Pravilnik o informacijskoj sigurnosti

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Izjava za udžbenike

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

PRAVILNIK o načinu i postupku zapošljavanja

KURIKULUM OŠ POPOVAČA 2019-2020

GODIŠNJI PLAN ŠKOLE 2019./2020.

UGOVARANJE JAVNE NABAVE 

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o kućnom redu

KUĆNI RED ŠKOLSKE DVORANE

STATUT OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA

PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU

Evidencija ugovora 2016

Zakoni i pravilnici u obrazovanju

Pravilnik o korištenju službenih vozila škole

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta

Odluka o izmjeni Statuta

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ POPOVAČA 2017.

Pravilnik o radu školske knjižnice

Plan savjetovanja s javnošću 2018

Katalog informacija

Procedura stvaranja ugovornih obveza u školi

Evidencija ugovora 2017.

Osiguranje zaposlenika OŠ Popovača od nesretnog slučaja (nezgode)

Godišnje_izvješće 2017

Godišnje izvješće 2017

Prijedlog za izbor povjernika radnika za zaštitu na radu

Saziv skupa radnika

Odluka o provođenju izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu

Popis birača na izborima za povjerenike radnika za zaštitu na radu- matična škola

Popis birača na izborima za povjerenike za zaštitu na radu- područne škole

Lista kandidata za povjerenika radnika za zaštitu na radu

Zapisnik Biračkog odbora br. 1- OŠ Popovača

Zapisnik o prethodnim rezultatima

Obavijest o proceduri u slučaju ozljede na radu

Zapisnik o konačnim rezultatima

Ovlaštenik zaštite na radu- Odluka

Odluka o imenovanju odbora za zaštitu na radu

Odluka o imenovaju povjerenika radnika za zaštitu na radu

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Odluka_o_imenovanju_službenika_za_zaštitu_osobnih_podataka

ELEMENTI PRAĆENJA I KRITERIJ OCJENJIVANJA VLADANJA

Odluka o imenovanju službenik za zaštitu osobnih podataka

Evidencija ugovora 2018.

Statut OŠ Popovača 2019

ŠKOLSKI ODBOR – ZAPISNICI

 2021. godina

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora

Zapisnik 2. sjednice Školskog odbora

Zapisnik  3. sjednice Školskog odbora

Zapisnik 4. sjednice Školskog odbora

Zapisnik 5. sjednice Školskog odbora

Zapisnik 6. sjednice Školskog odbora

Zapisnik 7. sjednice Školskog odbora

Zapisnik 8. sjednice Školskog odbora

 

 


Zapisnik 37 sjednice

Zapisnik 38 sjednice

Zapisnik 39 sjednice

Zapisnik 40 sjednice

Zapisnik 41 sjednice

Zapisnik 42 sjednice

Zapisnik 43 sjednice

Zapisnik 44 sjednice

Zapisnik 45 sjednice

Zapisnik 46 sjednice

Zapisnik 47 sjednice

Zapisnik 48 sjednice

Zapisnik 49 sjednice

Zapisnik 50 sjednice

Zapisnik 51 sjednice

Zapisnik 52 sjednice

Zapisnik 53 sjednice


Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u školski odbor

Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u školski odbor

Komentari su zatvoreni.