Zakoni i pravilnici u obrazovanju

1.      Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

2.      Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera:  http://www.azoo.hr/images/razno/Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015.pdf

3.      Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi:http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_34_613.html

4.      Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi:http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html

5.      Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

6.      Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

7. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_132_2874.html

 

Komentari su zatvoreni.