O knjižnici

 

Školska knjižnica

Smještaj: na 1. katu školske zgrade
Površina: 102 m2
Oprema: stolno računalo, pametna ploča, TV-prijemnik, pisač, skener, digitalni fotoaparat…
Broj čitateljskih mjesta: 20
Broj računala u školskoj knjižnici: 5
Broj računala s pristupom internetu: 5
Program za knjižnično poslovanje: ZAKI

Knjižnični fond

Knjižni fond: 7122 (učenički i učiteljski fond)
Periodika: 25 naslova redovne pretplate

Povijest školske knjižnice

POVIJEST ŠKOLSKE KNJIŽNICE OŠ POPOVAČA može se pratiti od davne 1894. godine kada je osnovana škola u Popovači. Postoje podaci o posjedovanju stručnih knjiga, ali ih je vrlo malo sačuvano, dok je OŠ Gornja Jelenska za to vrijeme imala dosta bogat fond stručnih knjiga i časopisa koji je do danas sačuvan.
U početku, a i tijekom kasnijih godina knjige su bile smještene u neprimjerene i veoma skučene prostore gdje nije bilo slobodnoga pristupa knjizi, a nije bilo ni knjižničara.
Izgradnjom nove škole 1961. godine počinju se nabavljati i knjige i učitelji rade kao knjižničari. Prva je kao knjižničarka radila Ankica Brolih od 1964. godine. Nju 1972. godine nasljeđuje Katica Lončarić koja počinje voditi KNJIGU INVENTARA po pravilima struke. Radi pola radnoga vremena u knjižnici, a pola u razredu.
U Ljetopisu Škole za 1974./1975. tadašnji ravnatelj Pero Kablar napisao je: Knjižnica je u ovoj godini dosegla fond od 7000 svezaka, a uzimamo i svu najnoviju pedagošku i stručnu periodiku. Knjižnica je bila i ove godine naročito aktivna, organizirano je više susreta s književnicima za djecu. Školu su posjetili i s učenicima razgovarali B. Dovjak-Matković, S. Jakševac, D. Ugrešić, R. Zvrko… Zbog obima poslova i povećanja fonda pridružuje joj se 1977. Anica Popović, također s pola radnoga vremena tako da svaka pokriva svoj turnus. Godine 1988. Katicu Lončarić nasljeđuje Marija Bilić-Prcić, a 1992. Anicu Popović nasljeđuje Bernarda Štrumberger koja radi do 2002. godine kada se vraća u razred prema odluci Ministarstva prosvjete i športa, a knjižnicu u cijelosti preuzima Marija Bilić-Prcić s punim radnim vremenom. Školi je potreban još jedan knjižničar za što ima zeleno svjetlo Ministarstva. Godine 2016. knjižničarku Mariju Bilić-Prcić zamjenjuje sadašnja knjižničarka Lucija Vlahov.
Od 1961. godine nabavljeno je i u Knjigu inventara upisano 17000 knjiga učeničkog i učiteljskog fonda i referentne zbirke. Knjižnica je do 2002. godine, djelovala na 102 m² što je zadovoljavalo potrebe ove velike škole. 2002. godine zbog nedostatka prostora, knjižnica je podijeljena i napravljena je informatička učionica pa je knjižnica radila na 68 m2. Godine 2017. knjižnici je vraćen prostor informatičke učionice te je uređena jedinstvena cjelina koja učenicima uz prostor s knjigama nudi i prostor za boravak i učenje te informatički kutak.
U knjižnici i čitaonici uspješno obavljamo sve postavljene zadatke – predavanja, susrete, roditeljske sastanke, radionice… Knjižni fond se neprestano obnavlja i uglavnom zadovoljava potrebe učeničke lektire i drugih struka. I referentna zbirka je bogata. Sve knjige su računalno obrađene i posuđuju se preko bar-koda što je ubrzalo i osuvremenilo posuđivanje.
Knjižnica redovito opskrbljuje tri područne škole (Potok, Stružec i Gornju Jelensku) obveznom lektirom čiji je raspored vidljiv na internetskim stranicama knjižnice Osnovne škole Popovača.
Knjižnica Osnovne škole Popovača danas djeluje za potrebe učenika i djelatnika. U svom knjižničnom fondu broji više od sedam tisuća knjiga i preko dvadeset časopisnih naslova.
Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog i knjižničnog sustava te je izravno uključena u nastavni proces i učenje. Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Opskrbljuje učenike vještinama za učenje tijekom školovanja, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život odgovornih građana.
Knjižnica nastavlja tradiciju organiziranja književnih susreta, predavanja, kazališnih predstava, savjetodavnoga rada, radionica…i postaje pravo medijsko središte škole.

Komentari su zatvoreni.