Županijska natjecanja

ŽUPANIJSKA NATJECANJA 2018./2019.

INFORMATIKA

Ime i prezime Mentor Kategorija Mjesto
5.RAZRED
Petar Beronić Maja Bezuk Logo 5.
6.RAZRED
Antonija Babić Maja Bezuk Digitalne kompetencije 5.
Tin Hosu Maja Bezuk Logo 6.
7.RAZRED
Dora Lendvaj Maja Bezuk Logo 1.
Dora Lendvaj Maja Bezuk Algoritmi 1.
Nika Rusan Maja Bezuk Logo 2.

 

FIZIKA

Ime i prezime Mentor Ostvareno mjesto
8. RAZRED
Laura Moštak Ivana Klišanin 7.
Mislav Barta Ivana Klišanin 8.

ENGLESKI JEZIK

Ime i prezime Mentor Ostvareno mjesto
8. RAZRED
Danko Radman Dunja Mijović 3.

POVIJEST

Ime i prezime Mentor Ostvareno mjesto
7. RAZRED
Josipa Pleše Manuela Kujundžić 2.
Luka Jagarčec Manuela Kujundžić 6.
Antonio Žagar Manuela Kujundžić 8.
8. RAZRED
Laura Gojšić Manuela Kujundžić 4.
Viktorija Šljubura Manuela Kujundžić 5.

MATEMATIKA

Ime i prezime Mentor Ostvareno mjesto
7. RAZRED
Dora Lendvaj Marcela Prebeg 3.

HRVATSKI JEZIK

Ime i prezime Mentor Ostvareno mjesto
8. RAZRED
Kolinda Pleše Martina Tutić 4.

ŽUPANIJSKA NATJECANJA 2017./2018.

BIOLOGIJA

Učenica Razred Mentor Mjesto
Lorena Doželenčić 7. Tamara Đurđević – Filipović 9.

KEMIJA

Učenik Razred Mentor Mjesto
Dorijan Lendvaj 8. Martina Žatečki 1.

POVIJEST

Učenik/Učenica Mentor Mjesto
8. RAZRED
Dino Gmaz Manuela Kujundžić 2.
Terezija Žagar Manuela Kujundžić 5.
Fran Petrović Manuela Kujundžić 6.

FIZIKA

Učenik Mentor Ostvareno mjesto
8. RAZRED
Dorijan Lendvaj Ivana Klišanin 1.

TEHNIČKA KULTURA

Učenik/Učenica Mentor Ostvareno mjesto
Modelarstvo i maketarstvo
Anamarija Florijanović Miro Matijaš 11.
Graditeljstvo
Ivan Bingula Miro Matijaš 15
Elektrotehnika
Luka Cvjetojević Miro Matijaš 8.
Fotografija
Josip Acel Darko Rakić 3.

HRVATSKI JEZIK

Učenica Mentor Ostvareno mjesto
7. RAZRED
Josipa Bijelić Martina Tutić 9.

GEOGRAFIJA

Učenik/Učenica Mentor Ostvareno mjesto
6. RAZRED
Josipa Pleše Ivana Bobinac Culović 5.
Dora Lendvaj Bosiljka Krešo 5.
8. RAZRED
Dorijan Lendvaj Bosiljka Krešo 4.
Iva Grbavac Ivana Bobinac Culović 7.

MATEMATIKA

Učenik/Učenica Mentor Ostvareno mjesto
4. RAZRED
Fran Šimić Marija Potočki 7.
5. RAZRED
Iva Kocet Renata Pavlović 8.
6. RAZRED
Dora Lendvaj Marcela Prebeg, Zvjezdana Martinec 1.
7. RAZRED
Lana Marković Josipa Blažević 6.
8. RAZRED
Dorijan Lendvaj Zvjezdana Martinec 1.

ENGLESKI JEZIK

Učenik Mentor Ostvareno mjesto
Ane Jelić Dunja Mijović 4.

INFORMATIKA

Ime i prezime Mentor Kategorija Mjesto
5. RAZRED
Marko Marijan Zvijezdana Žigolić Južvak Logo 2.
Tin Hosu Zvijezdana Žigolić Južvak Logo 4.
Josip Pačarek Zvijezdana Žigolić Južvak Logo 4.
6. RAZRED
Dora Lendvaj Zvijezdana Žigolić Južvak Logo 1.
Dora Lendvaj Zvijezdana Žigolić Južvak Algoritmi OŠ 1.
8. razred
Dorijan Lendvaj Darko Rakić Logo 1.
Dorijan Lendvaj Darko Rakić Algoritmi OŠ 1.


ŽUPANIJSKA NATJECANJA 2015./2016.

 

BIOLOGIJA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Patricia Rakidžija 7. 1. Tamara Đurđević Filipović

KEMIJA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Pavrlišak 8. 10. Žatečki Martina
Ivan Škojo 8. 11. Žatečki Martina

FIZIKA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 8. 8. Ivana Klišanin

ENGLESKI JEZIK

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 8. 6. Marija Brlek
Dorijan Lacković 8. 8. Dunja Mijović

NJEMAČKI JEZIK

Učenik Razred Mjesto Mentor
Karlo Andlar 8. 3. Kristina Kardaš
Dorijan Lacković 8. 6. Kristina Kardaš
Karlo Moravski 8. 16. Kristina Kardaš

POVIJEST

Učenik Razred Mjesto Mentor
 Ivan Škojo 7. 2. Natalija Budetić
 Mihael Potočki  7.  3.  Natalija Budetić
 Iva Jurić 7. 6.  Natalija Budetić
 Patricia Rakidžija 7. 7. Manuela Kujundžić
 Sara Roginić  7.  8.  Natalija Budetić
 Nika Šljubura  8.  4.  Manuela Kujundžić
 Klara Dolenčić  8.  5.  Manuela Kujundžić
 Kristijan Štefičić  8.  10.  Manuela Kujundžić

TEHNIČKA KULTURA

Učenik Razred
Kategorija Mjesto
Mentor
Josip Acel 5. Maketarstvo i modelarstvo 12. Miro Matijaš
Luka Cvjetojević 6. Graditeljstvo 16. Miro Matijaš
Filip Šimić 8. Elektrotehnika 7. Miro Matijaš
Dorijan Lendvaj 6. Robotika 1. Miro Matijaš
Dina Jurić 5. Fotografija 5. Darko Rakić
Mario Novačić 8. Robotsko spašavanje žrtve 2. Miro Matijaš
Luka Bencek 8. Robotsko spašavanje žrtve 4. Miro Matijaš
Filip Beleta 8. Automatika 3. Miro Matijaš
Dario Šaka 8. Automatika 4. Miro Matijaš

GEOGRAFIJA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Mihael Potočki 7. 2. Bosiljka Krešo
Dorijan Lendvaj 6. 3. Bosiljka Krešo
Martina Marjan 6. 8. Ivana Bobinac-Culović
Filip Šimić 8. 6. Bosiljka Krešo

MATEMATIKA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dora Lendvaj 4.  8. Mladen Bago
Dorijan Lendvaj 6. 1. Zvjezdana Martinec
Patricia Rakidžija 7. 2. Maja Loina
Ivan Škojo 7. 5. Marcela Prebeg
Filip Beleta 8. 3. Zvjezdana Martinec

INFORMATIKA

Učenik Razred
Kategorija
Mjesto
Mentor
 Dorijan Lendvaj  6.  Logo 1.  Darko Rakić
 Dorijan Lendvaj  6. C++ 1. Darko Rakić
 Filip Beleta  8. Logo 1. Zvijezdana Žigolić Južvak
 Mario Novačić 8. Logo 3. Darko Rakić
 Filip Beleta  8. C++ 2. Zvijezdana Žigolić Južvak
 Marino Grbavac 8.  Osnove informatike  10.  Zvijezdana Žigolić Južvak

 

ŽUPANIJSKA NATJECANJA 2014./2015.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE

Učenik Razred Mjesto Mentor
Michael-Ivan Pelegrin 8. 6. Tamara Đurđević-Filipović

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE

Učenik Razred Mjesto Mentor
Igor Kosić 8. 5. Martina Žatečki

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ TEHNIČKE KULTURE

Učenik Razred Kategorija Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 5.  Robotika 1. Miro Matijaš
Ante Jelić 5.  Maketarstvo i modelarstvo 9. Miro Matijaš
Edi Hršak 6.  Graditeljstvo 13. Miro Matijaš
Filip Šimić 7.  Obrada materijala 5. Miro Matijaš
Igor Kosić 8.  Elektrotehnika 4. Miro Matijaš
Luka Bencek 7.  Robotsko spažavanje žrtve 2. Miro Matijaš
Mario Novačić 7.  Robotsko spašavanje žrtve 3. Miro Matijaš
Dario Šaka 7.  Automatika 1. Miro Matijaš
Filip Beleta 7.  Smotra mladih poduzetnika 2. Miro Matijaš
Bruna Križanić 6. Fotografija 2. Darko Rakić

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI

Učenik Razred Mjesto Mentor
Anamarija Vinceković 8. 4. Natalija Budetić
Mihana Hasak 8. 6. Manuela Kujundžić
Marin Knežević 8. 9. Natalija Budetić
Josip Nikolić 8. 11. Natalija Budetić
Marino Grbavac 7. 7. Manuela Kujundžić

 

VJERONAUČNA OLIMPIJADA – ŽUPANIJSKO

Učenik Razred Mjesto Mentor
Sara Vuković, Ante Šarčević, Karlo Jurić, Ivona Markotić 6., 7., 5., 5. 24. Danijel Markešić

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dora Bičanić 8. 5. Kristina Kardaš
Žana Vonić 8. 9. Kristina Kardaš

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE

5. RAZRED – PROGRAMSKI JEZIK LOGO

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 5. 1. Darko Rakić

5. RAZRED – PROGRAMSKI JEZIK C++

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 5. 1. Darko Rakić

6. RAZRED – PROGRAMSKI JEZIK LOGO

Učenik Razred Mjesto Mentor
Edi Hršak 6. 3. Zvijezdana Žigolić Južvak
Tamara Kos 6. 4. Zvijezdana Žigolić Južvak

7. RAZRED – PROGRAMSKI JEZIK LOGO

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 7. 1. Zvijezdana Žigolić Južvak
Mario Novačić 7. 2. Darko Rakić
Dario Šaka 7. 3. Zvijezdana Žigolić Južvak

7. RAZRED – PROGRAMSKI JEZIK C++

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 7. 1. Zvijezdana Žigolić Južvak

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

5. RAZRED

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 5. 1. Zvjezdana Martinec
Petra Bastalec 5. 11. Josipa Blažević

6. RAZRED

Učenik Razred Mjesto Mentor
Edi Hršak 6. 12. Maja Loina

7. RAZRED

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 7. 3. Zvjezdana Martinec

8. RAZRED

Učenik Razred Mjesto Mentor
Mihana Hasak 8. 5. Maja Loina

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE

 

Učenik Razred Mjesto Mentor
Igor Kosić 8. 2. Ivana Klišanin

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

 

Učenik Razred Mjesto Mentor
Lovro Parić Ivičić 8. 19 Snježana Pavić

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE

5. RAZRED

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 5. 1. Bosiljka Krešo

6. RAZRED

Učenik Razred Mjesto Mentor
Mihael Potočki 6. 1. Bosiljka Krešo

7. RAZRED

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Šimić 7. 3. Bosiljka Krešo

8. RAZRED

Učenik Razred Mjesto Mentor
Lora Balog 8. 1. Bosiljka Krešo
Igor Kosić 8. 4. Bosiljka Krešo
Neven Bijelić 8. 5. Ivana Bobinac-Culović
Valentina Naglić 8. 9. Bosiljka Krešo

 

NATJECANJE U ČITANJU NA GLAS

Učenik Razred Mjesto Mentor
Laura Bulatović 6. 2. Danica Fricki
Lukas Merkaš 4. 3.

 

ŽUPANIJSKA NATJECANJA 2013./2014.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

ŠPORTSKA NATJECANJA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Rukomet za djevojčice 7. i 8. 1. Damir Štimac
Atletika za dječake 7. i 8. 1. Damir Štimac

POLUZAVRŠNO NATJECANJE

Učenik Razred Mjesto Mentor
Rukomet za djevojčice 7. i 8. 3. Damir Štimac
Atletika za dječake 7. i 8. 2. Damir Štimac

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE

8. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 1. Ivana Klišanin

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE

8. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 1. Ivana Klišanin

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE

5. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Mihael Potočki 5. 1. Bosiljka Krešo
Ivan Škojo 5. 3. Bosiljka Krešo

6. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Šimić 6. 3. Bosiljka Krešo
Matej Đudarić 6. 9. Bosiljka Krešo

7. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Lora Balog 7. 4. Bosiljka Krešo

8. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ivan Hlupić 8. 6. Bosiljka Krešo

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI

7. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Mihana Hasak 7. 4. Manuela Kujundžić
Neven Bijelić 7. 5. Manuela Kujundžić

8. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Antonija Jurišić 8. 4. Manuela Kujundžić
Antonio Feltrin 8. 6. Manuela Kujundžić
Ivan Hlupić 8. 7. Natalija Budetić

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

8. razredi

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 2. Dunja Mijović
Tomislav Jaklin 8. 3. Dunja Mijović
Filip Kadak 8. 6. Snježana Pavić

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

6. razredi

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 6. 8. Zvjezdana Martinec
Matej Đudarić 6. 11. Marcela Prebeg
Dario Šaka 6. 18 Zvjezdana Martinec

7. razredi

Učenik Razred Mjesto Mentor
Leon Kos 7. 3. Maja Loina
Ivan Filipović 7. 6. Maja Loina

8. razredi

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 1. Vitomir Novak

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ TEHNIČKE KULTURE

6. razred – Graditeljstvo

Učenik Razred Mjesto Mentor
Žan Borna Borko 6. 11. Miro Matijaš

7. razred – Obrada materijala

Učenik Razred Mjesto Mentor
Igor Kosić 7. 1. Miro Matijaš

8. razred – Elektrotehnika

Učenik Razred Mjesto Mentor
Davor Đurečić 8. 1. Miro Matijaš

8. razred – Robotika

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 1. Miro Matijaš

Fotografija

Učenik Razred Mjesto Mentor
Kristijan Jalšić 7. 1. Darko Rakić

Robotsko spašavanje žrtve

Učenik Razred Mjesto Mentor
Matea Novačić 8. 3. Miro Matijaš
Tamara Kos 5. 4. Miro Matijaš

Automatika

Učenik Razred Mjesto Mentor
Matej Đudarić 6. 1. Miro Matijaš

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE

5. razred – Logo

Učenik Razred Mjesto Mentor
Tamara Kos 5. 1. Zvijezdana Žigolić Južvak

6. razred – Logo

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 6. 1. Zvijezdana Žigolić Južvak
Matej Đudarić 6. 2. Zvijezdana Žigolić Južvak
Teo Miljak 6. 3. Zvijezdana Žigolić Južvak
Mario Novačić 6. 4. Darko Rakić
Filip Šimić 6. 6. Zvijezdana Žigolić Južvak

7. razred – Logo

Učenik Razred Mjesto Mentor
Leon Kos 7. 1. Zvijezdana Žigolić Južvak

8. razred – Logo

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 1. Darko Rakić
Matea Novačić 8. 4. Darko Rakić

6. razred – C++

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 6. 3. Zvijezdana Žigolić Južvak

8. razred – C++

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 1. Darko Rakić

ŽUPANIJSKA NATJECANJA 2012./2013.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE

Dvor, 15.03.2013.

7. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7. 1. Sunčica Jakopović

8. razred

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 8. 2. Sunčica Jakopović

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ TEHNIČKE KULTURE

Sisak, 08.03. 2013.

Elektrotehnika, 8. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ivan Lešković 8. 5. Miro Matijaš

Obrada materijala, 7. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Bruno Židak 7. 6. Miro Matijaš

Modelarstvo, 5. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Matej Đudarić 5. 7. Miro Matijaš

H kategorija, Robotika:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7. 1. Miro Matijaš

Na državno natjecanje pozvan je Vilim Lendvaj.

P kategorija, Robotsko spašavanje žrtve:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema – Kristina Krnjajić 7. 3. Miro Matijaš

P kategorija, Fotografija:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Kristijan Jalšić 6. 3. Bosiljka Krešo

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI

Petrinja, 07.03. 2013.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Antonija Jurišić 7. 1. Manuela Kujundžić
Tomislav Jaklin 7. 6. Manuela Kujundžić
Adrijana Barbara Petegrin 7. 9. Manuela Kujundžić
Ivan Hlupić 7. 9. Manuela Kujundžić
Učenik Razred Mjesto Mentor
Frano Bijelić 8. 5. Manuela Kujundžić

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE

Sisak, 06.03.2013.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Matej Đudarić 5. 1. Bosiljka Kreško
Izidora Liteplo 5. 3. Bosiljka Krešo
Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7. 1. Bosiljka Krešo
Ivan Hlupić 7. 3. Bosiljka Krešo
Ivana Mišković 7. 4. Bosiljka Krešo
Ana Salarić 7. 7. Bosljika Krešo

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA

Kutina, 05.03. 2013.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Antonija Jurišić 7. 6. Martina Ivić

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA

Kutina, 04.03. 2013.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dario Galunić 8. 1. Kristina Kardaš
Lara Medaković 8. 5. Đurđica Čevizović
Kristina Jaklin 8. 7. Đurđica Čevizović

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE

Sisak, 27.02.2013.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnajajić 8. 1. Ivana Klišanin

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

Popovača, 26.02.2013.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Kristina Jaklin 7. 9. Dunja Mijović

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE 

Sisak, 20.02.2013.

Programiranje Logo, 5. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Šimić 5. 1. Goranka Priljeva
Filip Beleta 5. 2. Goranka Priljeva
Teo Miljak 5. 3. Goranka Priljeva
Mario Novačić 5. 4. Darko Rakić

Programiranje Logo, 6. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Leon Kos 6. 1. Goranka Priljeva

Programiranje Logo, 7. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7. 1. Darko Rakić

Na državno natjecanje pozvan je Vilim Lendvaj.

Programiranje Basic/C/C++/Pascal, 7. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7. 1. Darko Rakić

Na državno natjecanje pozvan je Vilim Lendvaj.

Programiranje Basic/C/C++/Pascal, 5. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Belta 5. 3. Goranka Priljeva

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 

Kutina, 15.02.2013. 

Učenik Razred Mjesto Mentor
Filip Beleta 5. 4. Zvjezdana Martinec
Učenik Razred Mjesto Mentor
Leon Kos 6. 1. Maja Loina
Ivan Filipović 6. 5. Maja Loina
Mihana Hasak 6. 11. Maja Loina
Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7. 2. Maja Loina
Učenik Razred Mjesto Mentor
Dario Galunić 8. 4. Josipa Blažević
Nikolina Radman 8. 8. Josipa Blažević

ŽUPANIJSKA NATJECANJA 2011./2012.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE

Sisak, 15. ožujka 2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Lucija Smetko 8. r 6. Sunčica Jakopović
Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 7. r 1. Sunčica Jakopović
Nikolina Radman 7. r 5. Sunčica Jakopović
Dario Galunić 7. r 11. Sunčica Jakopović

Na državno natjecanje pozvana je Ema Kristina Krnjajić.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

Kutina, 13. ožujka 2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Matej Đudarić 4. r 4. Mladen Bago
Dario Šaka 4. r 9. Krunoslava Radauš
Učenik Razred Mjesto Mantor
Leon Kos 5. r 2. Maja Loina
Učenik Razred Mjesto Mentor
Matea Novačić 6. r 5. Maja Loina
Antonija Jurišić 6. r 6. Zvjezdana Martinec
Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 7. r 2. Josipa Blažević

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI

Popovača, 7. ožujka 2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 7. r 1. Manuela Kujundžić
Matija Kezele 7. r 5. Manuela Kujundžić
Ivan Đođo 7. r 7. Manuela Kujundžić
Učenik Razred Mjesto Mentor
Marijeta Štrk 8. r 1. Manuela Kujundžić
Alisa Zobel 8. r 4. Manuela Kujundžić
Jure Jelić 8. r 5. Manuela Kujundžić
Sara Zobel 8. r 6. Manuela Kujundžić

Na državno natjecanje pozvane su Ema Kristina Krnjajić i Marijeta Štrk.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE

Glina, 6. ožujka 2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 6. r 1. Bosiljka Krešo
Ivan Hlupić 6. r 5. Bosiljka Krešo
Lora Balog 5. r 4. Bosiljka Krešo
Igor Kosić 5. r 5. Bosiljka Krešo

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA

Sisak, 2. ožujka  2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 7. r 2. Martina Ivić
Učenik Razred Mjesto Mentor
Lucija Smetko 8. r 4. Martina Ivić

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE

Kutina, 29. veljače 2012.

Učenik Razred
Mjesto Mentor
Pavao Pavić 8. r 1. Ivana Klišanin

Na državno natjecanje pozvan je Pavao Pavić.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

Gvozd, 28. veljače 2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Alisa Zobel 8. r 1. Snježana Pavić
Sara Zobel 8. r 4. Snježana Pavić
Antonio Sambolek 8. r 11. Silvija Gostić

ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA

Sisak, 24.veljače 2012.

Grane natjecanja Razred

Učenik

Mjesto Mentor
Promet 5. r Igor Kosić 6. Goranka Priljeva
Graditeljstvo 6. r Matea Novačić 12. Miroslav Sekereš
Obrada materijala 7. r Matea Žagar 2. Miroslav Sekereš
Strojarske konstrukcije 7. r Nikoina Radman 2. Miroslav Sekereš
Elektrotehnika 8. r Mateo Roc 1. Miroslav Sekereš
Elektronika 8. r Filip Kovačević 6. Miroslav Sekereš
Rad po slodnom izboru 7. r Matija Škrnjug 4. Miroslav Sekereš
Fogogrupa 5. r Kristijan Jalšić 3. Miroslav Sekereš

Kategorija klubova:

RIK – Robotičko  informatički klub Popovača

Grane natjecanja Razred Učenik Mjesto Mentor
Robotika 6. r Vilim Lendvaj 1. Lendvaj Vlado
Projektiranje robota 7. r Ema Kristina Krnjajić 1. Sedak  Robert

NA DRŽAVNO NATJECANJE SU SE PLASIRALI:

Grana natjecanja Razred Učenik Mentor
Elektrotehnika 8. r Mateo Roc
Miroslav Sekereš
Robotika 6. r Lendvaj Vilim Lendvaj Vlado
Projektiranje robota 7. r Ema Kristina Krnjajić
Sedak Robert

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE

Sisak, 22. veljače 2012.

Kategorija Učenik Razred Mjesto Mentor
Programiranje Logo 5 razred Dorijan Lendvaj 2. r 1. Darko Rakić
Programiranje Logo 5 razred Tamara Kos 3. r 2. Darko Rakić
Programiranje Logo 6 razred Vilim Lendvaj 6. r 1. Darko Rakić
Programiranje Basic/C/C++/Pascal 6 razred Vilim Lendvaj 6. r 1. Darko Rakić
Programiranje Logo 8 razred Antonio Sambolek 8. r 1. Goranka Priljeva

 Na državno natjecanje pozvani su Vilim Lendvaj i Dorijan Lendvaj.

BISKUPIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA

Sisak, 21. veljače 2012.

Učenici Razred Mjesto Mentor
Matea Šarčević

Marija Bošnjak

Karla Babić

Karla Prebeg

8. r

8. r

8. r

7. r

9.Danijel Markešić

 

Komentari su zatvoreni.