Državna natjecanja

DRŽAVNA NATJECANJA 2018./2019.

INFORMATIKA

Učenica Razred Mentor Kategorija Ostvareno mjesto
Dora Lendvaj 7. Maja Bezuk LOGO 6.

DRŽAVNA NATJECANJA 2017./2018.

LIDRANO

Učenik/učenica Razred Mentor Radioemisija
Lorena Jurišić, Terezija Žagar, Josip Dolenčić 8. Martina Ivić, Darko Rakić Dome slatki dome

FIZIKA

Učenik Razred Mentor Mjesto
Dorijan Lendvaj 8. Ivana Klišanin 4. (2. nagrada)

MATEMATIKA

Učenik/učenica Razred Mentor Mjesto
Dora Lendvaj 6. Renata Pavlović, Zvjezdana Martinec 6., (3. nagrada)
Dorijan Lendvaj 8. Zvjezdana Martinec 1. (1. nagrada)

INFORMATIKA

Učenik/učenica Razred Mentor Kategorija Mjesto
Dora Lendvaj 6. Zvijezdana Žigolić Južvak Logo 3.
Dora Lendvaj 6. Zvijezdana Žigolić Južvak Algoritmi 10
Dorijan Lendvaj 8. Darko Rakić Logo 2.
Dorijan Lendvaj 8. Darko Rakić Algoritmi 3.

DRŽAVNA NATJECANJA 2015./2016.

LIDRANO-Pojedinačni scenski izraz; monolog Čelica Maja Katarine Brkić

Učenik Razred Mjesto Mentor
 Marko Javorski Martina Ivić

TEHNIČKA KULTURA

Učenik Razred Kategorija Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 6. Robotika 15. Miro Matijaš

MATEMATIKA

Učenik Razred  Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 6.  7. mjesto – 3. nagrada Zvjezdana Martinec

INFORMATIKA

Učenik Razred   Kategorija Mjesto   Mentor
Dorijan Lendvaj 6. Logo 1. Darko Rakić
Dorijan Lendvaj 6. Algoritmi 1. Darko Rakić
Filip Beleta 8. Logo 3. Zvijezdana Žigolić Južvak

DRŽAVNA NATJECANJA 2014./2015.

 

GEOGRAFIJA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Mihael Potočki 6. 2. Bosiljka Krešo

 

MATEMATIKA

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 5. 2. Zvjezdana Martinec

 

TEHNIČKA KULTURA

Učenik Razred Mjesto Mentor Vanjski mentor
Bruna Križanić (fotografija) 6. 8. Darko Rakić
Dario Šaka (automatika) 7. 20. Miro Matijaš Robert Sedak

 

 INFORMATIKA

PROGRAMSKI JEZIK LOGO

Učenik Razred Mjesto Mentor Vanjski mentor
Dorijan Lendvaj 5. 1. Darko Rakić Vlado Lendvaj
Filip Beleta 7. 8. Zvijezdana Žigolić Južvak Dražen Beleta

 

PROGRAMSKI JEZIK C++

Učenik Razred Mjesto Mentor Vanjski mentor
Dorijan Lendvaj 5. 1. Darko Rakić Vlado Lendvaj

DRŽAVNA NATJECANJA 2013./2014.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ TEHNIČKE KULTURE

(PRIMOŠTEN 2.-4. TRAVNJA 2014.)

Učenik Razred Mjesto Mentor Vanjski mentor
Vilim Lendvaj 8. 3. Miro Matijaš
Matej Đudarić 6. 5. Miro Matijaš Željko Krnjajić
Kristijan Jalšić 7. 6. Darko Rakić
Igor Kosić 7. 10. Miro Matijaš
Davor Đurečić 8. 22. Miro Matijaš

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE

(PRIMOŠTEN 17.-20. OŽUJKA 2014.)

PROGRAMSKI JEZIK LOGO

Učenik Razred Mjesto Mentor Vanjski mentor
Vilim Lendvaj 8. 2. Darko Rakić Vlado Lendvaj
Filip Beleta 6. 5. Zvijezdana Žigolić Južvak Dražen Beleta
Matej Đudarić 6. 8. Zvijezdana Žigolić Južvak Vlado Lendvaj

PROGRAMSKI JEZIK C++

Učenik Razred Mjesto Mentor Vanjski mentor
Vilim Lendvaj 8. 1. Darko Rakić Vlado Lendvaj

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ KEMIJE

(ŠIBENIK, 9.-12. TRAVNJA 2014.)

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 8. Ivana Klišanin

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ FIZIKE

(STUBIČKE TOPLICE, 5.-8. SVIBNJA 2014.)

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 8. 3. Ivana Klišanin

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE

(ZADAR, 7.-9. SVIBNJA 2014.)

Učenik Razred Mjesto Mentor
Mihael Potočki 5. 7. Bosiljka Krešo

 

DRŽAVNA NATJECANJA 2012./2013.

DRŽAVNO NATJECANJE IZ FIZIKE

Biograd na Moru, 2 .- 5. svibnja 2013.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 8.r 12 Ivana Klišanin

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ POVIJESTI

Lovran, 17. – 19. 04. 2013.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Antonija Jurišić 7.r 1. Manuela Kujundžić

DRŽAVNO NATJECANJE IZ KEMIJE

Zadar, 17. – 19. 04. 2013.


Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7.r 2. Sunčica Jakopović

DRŽAVNO NATJECANJE IZ TEHNIČKE KULTURE

Primošten, 3. – 5. 04. 2013.

Robotika:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7.r 1. Miro Matijaš

DRŽAVNO NATJECANJA IZ INFORMATIKE

Primošten, 17.-20.03.2013.

Programiranje Logo 7. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7.r 1. Darko Rakić

 

Programiranje Basic/C/C++/Pascal 7. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 7.r 4. Darko Rakić

DRŽAVNA NATJECANJA 2011./2012.

DRŽAVNO NATJECANJE IZ FIZIKE

Korčula, 13. – 16. 05. 2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Pavao Pavić 8. r 19.  Ivana Klišanin

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

Makarska, 13. – 15. 05. 2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Alisa Zobel 8. r 3.  Snježana Pavić

DRŽAVNO NATJECANJE IZ KEMIJE

Poreč, 7. – 10. 05.2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 7. 6.  Sunčica Jakopović

DRŽAVNO NATJECANJE IZ POVIJESTI

Dubrovnik, 2. –  4. 5. 2012.

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 7. r 7. Manuela Kujundžić
Marijeta Štrk 8. r 7. Manuela Kujundžić

DRŽAVNO NATJECANJE IZ TEHNIČKE KULTURE

Primošten, 27. –  29. 03. 2012.

Kategorija: Projektiranje robota

Učenik Razred Mjesto Mentor
Ema Kristina Krnjajić 7. r 4. Robert Sedak

Kategorija: Elektotehnika

Učenik Razred Mjesto Mentor
Mateo Roc 8. r 6. Miroslav Sekereš

Kategorija: Robotika

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 6. r 10. Vlado Lendvaj

DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE

Primošten, 21. –  23.03.2012.

Programiranje Logo 6. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 6.r 1. Darko Rakić

Programiranje Basic/C/C++/Pascal 6. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Vilim Lendvaj 6.r 4. Darko Rakić

Programiranje Logo 5. razred:

Učenik Razred Mjesto Mentor
Dorijan Lendvaj 2.r 5. Darko Rakić

Komentari su zatvoreni.