VJEŽBA EVAKUACIJE U OŠ POPOVAČA

5. 2017. godine bio je posebno uzbudljiv za učenike Osnovne škole Popovača. Školsko zvono ovaj put je značilo uzbunu – to je bio znak za pokaznu vježbu evakuacije u slučaju požara. Dobrovoljno vatrogasno društvo Popovača pripremilo je simulaciju požara u prizemlju škole. Prizemlje je bilo ispunjeno dimom, a za to vrijeme, do dolaska vatrogasaca, učenici su po planu evakuacije napuštali prostore škole. U pratnji učitelja izlazili su kroz glavni ulaz škole te sporedna vrata na školsko igralište gdje su, na sigurnoj udaljenosti, ostali s učiteljima.

Dolaskom na mjesto intervencije, jedna skupina vatrogasaca ušla je u školu ugasiti požar, a druga skupina pretražiti jesu li svi sigurno napustili školu. Nakon što je vatra ugašena, škola pregledana te ocijenjeno da je prestala opasnost, učenici su se vratili s učiteljima u školu. Vježbi su prisustovali svi razredi, a učenicima prvih i drugih razreda prikazana je vježba s brentačama. Cilj ovakvih vježbi je provjeriti osposobljenost učenika i djelatnika  za postupanje u izvanrednim situacijama, u ovom slučaju požara u školi.

A TURNUS

 

B TURNUS

Darko Rakić

Učitelj informatike u Osnovnoj školi Popovača

Komentari su zatvoreni.