Vježba postupanja u slučaju potresa u OŠ Popovača

U utorak, 16. veljače 2021. godine, u matičnoj i područnim školama održane su vježbe postupanja u slučaju potresa. Cilj vježbe bio je provjeriti osposobljenost učenika i djelatnika  za postupanje u izvanrednim situacijama, u ovom slučaju potresa. Uz učenike i djelatnike škole koji su vježbali evakuaciju, u vježbi su sudjelovali i vatrogasci…

Nastavi čitati…