Univerzalna športska škola

Univerzalna športska škola

Tjelesna aktivnost, odnosno tjelesno vježbanje, za dijete u dobi od 6 do 10 godina predstavlja jedan od najznačajnijih poticaja rasta i razvoja.

Uz intenzivan rast i razvoj, kroz koji prolaze djeca te dobi, obilježja tog životnog razdoblja jesu aktivnosti poput hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja, kotrljanja i druge. Te se aktivnosti nerijetko identificiraju s osnovnim oblicima kretanja. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomjerno nego postupno, u igri. Međutim, svi ciljevi i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ne mogu se ostvariti isključivo igrom; nužni su i drugi sadržaji, osobito oni utilitarnoga karaktera, no i njih treba provoditi tako da djeci vježbanje bude ugoda, zabava i igra, a ne mučna obveza. Dokazano je da se motoričkim razvojem potiče i emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj djece. Nedostatak igre i mogućnosti za sudjelovanje u različitim motoričkim aktivnostima može usporiti fizički i mentalni razvoj djece. Roditelji su, čak i poneki pedagozi, vrlo često u zabludi kada misle da će djeca svoje motoričke potencijale razviti sama od sebe. Stoga je potrebno organizirati adekvatne programe tjelesnog vježbanja za svu djecu.

Univerzalna športska škola će djeci, bez obzira na njihove sposobnosti, omogućiti razvoj, prije svega njihovih motoričih, a potom i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala. Program univerzalne športske škole za djecu od 1. do 4. razreda i sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnog razvoja djeteta (tjelesnoga, kreativnoga, emotivnoga i kognitivnoga). Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih športaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece u dobi od 6 do 10 godina. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna športska škola predstavlja temelj za stvaranje budućih vrhunskih športaša. Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi. Treninzi se dva puta tjedno odvijaju u školskoj dvorani i traju 45 minuta. Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se tri puta godišnje (inicijalna, tranzitivna i finalna provjeravanja). Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i valorizira se cjelokupan program.

Osnovni cilj univerzalne športske škole jest poticati višestrani psihosomatski razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Nadalje, stvoriti kod djece čvrste navike zdravog načina življenja koristeći se sredstvima tjelesne i zdravstvene kulture, prirodnim i drugim čimbenicima, te pružiti djeci mogućnosti za stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motoričkim aktivnostima. Uz edukaciju o higijenskim navikama, djecu će učiti i o tome koliko je važna zdrava prehrana za pravilan rast i razvoj.

Ostvarenje zadaća osigurava se pravilnim izborom kinezioloških operatora kojima će se djelovati na povećanje mišićne mase te utjecati na unapređenje sposobnosti krvožilnog i dišnog sustava (aerobnih kapaciteta). Program omogućava: zadovoljenje dječje potrebe za igrom, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, poboljšanje motoričkih dostignuća; program također utječe na poboljšanje i razvitak moralnih svojstava djeteta i njegovih radnih navika, na razvoj samodiscipline, samostalnosti u radu kao i u pomaganju drugima te na poštovanje pravila igre.
 

RASPORED SATI
UNIVERZALNE ŠPORTSKE ŠKOLE

 

Počevši od utorka 02. listopada 2012. pa do četvrtka 20. prosinca 2012. osim blagdanima i državnih praznicima kada je škola zatvorena.

  UTORAK ČETVRTAK
A TURNUS 12:35 – 13:20

11:50 – 12:35

  UTORAK ČETVRTAK
B TURNUS 12:35 – 13:20 17:50 – 18:35

Izvadak iz KUĆNI RED školske športske dvorane:

1. Niti jedan korisnik dvorane ne može ući u prostor dvorane bez prisutnosti dogovorene odgovorne osobe (učitelj, trener ili voditelj).

2. Korisnici dvorane mogu koristiti dvoranu isključivo u športskoj opremi za dvoranu.

3. Športska oprema podrazumjeva:
– za Univerzalnu športsku školu, bijela majica, sportske gaće ili tajice te čiste tenesice namijenjene samo za dvoranu

4. Sprave uređaji i rekviziti u dvorani smiju se koristiti isključivo namjenski i odgovorno.

Polaznici Univerzalne športske škole osim navedenog još trebaju ponijeti osvježavajuću tekućinu i dobru volju!!!

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Damir Štimac

Darko Rakić

Učitelj informatike u Osnovnoj školi Popovača

Komentari su zatvoreni.