TERENSKA NASTAVA – JASENOVAC

U Jasenovac smo krenuli 23.2 2017. oko 8:15 (imali smo samo prvi sat). Kada smo stigli u Jasenovac, obišli smo područje nekadašnjeg logora III. Ciglane i saznali da se logor Jasenovac sastojao od 5 logora (logor I. pokraj sela Krapje, logor II. pokraj sela Bročice, logor III. Ciglana, radni logor Kožara i logor Stara Gradiška). U Jasenovcu je nakon otpora sve bilo spaljeno pa smo imali priliku vidjeti samo veliku travnatu površinu na kojoj su se nalazila brdašca koja su označavala mjesto pojedinih zgrada pa čak i jedne masovne grobnice.

Došli smo i do Kamenog cvijeta gdje smo slušali o njegovoj simbolici te broju preživjelih, ali i ubijenih. Kada smo ušli u muzej, prvo smo ušli u jednu prostoriju gdje smo se podijelili u grupe i dobili zadatke na koje smo morali pronaći odgovore promatrajući eksponate u muzeju. Ovaj nam se muzej jako svidio zato što u njemu nismo slušali predavanja, već smo sami istraživali. U muzeju je bilo poprilično mračno te su posvuda bila imena ubijenih. U muzeju smo se također služili računalima s temama o Jasenovcu na kojima smo također mogli potražiti odgovore. Kada smo svi završili, vratili smo se u prostoriju u kojoj smo se nalazili na početku te prezentirali ono što smo naučili. Zatim smo se pozdravili s vodičima i krenuli u autobus. Neke naše doživljaje možete vidjeti i na slikama.

Darko Rakić

Učitelj informatike u Osnovnoj školi Popovača

Komentari su zatvoreni.