ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika predstavničko je tijelo učenika škole. Svrha Vijeća učenika je ostvarivanje bolje suradnje učenika te rad na poboljšanju života u školi i gradu.

U ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine održana je još jedna sjednica Vijeća učenika. Predsjednik Vijeća Leonardo Briševac, učenik 7.a razreda, izvijestio je članove o održanom sastanku Vijeća učenika Sisačko-moslavačke županije koje se održalo u Sisku. Socijalna pedagoginja Martina Šterijovski, uputila je i izvijestila Vijeće učenika o etičkom kodeksu koji se nalazi na stranicama škole. Predsjednik Vijeća učenika održao je predavanje učenicima na temu Prihvaćanje različitosti i međuvršnjačko nasilje. Na samom kraju sjednice učenici su predlagali mjere za poboljšanje uvijeta školovanja i rada u školi.

 

Darko Rakić

Učitelj informatike u Osnovnoj školi Popovača

Komentari su zatvoreni.