Inspiring Science Education – ERATOSTENOV EKSPERIMENT

ERATOSTENOV EKSPERIMENT

 

Eratosten je bio grčki matematičar, geograf i astronom koji je živio u 3. st. pr. Kr. On je izmjerio opseg Zemlje zapanjujuće točno – 39 600 km. Naime, bio je jedno vrijeme upravitelj čuvene knjižnice u Aleksandriji pa su mu bila dostupna sva znanja onoga doba. Još tada pretpostavljalo se da je Zemlja okrugla. Eratosten je uočio kako sunčeva sjena ne pada pod istim kutom u podne 21. lipnja (prvi dan ljeta) u Aleksandriji i Sieni (današnji Asuan) koja se nalazi gotovo na sjevernoj obratnici.To je jedino moguće ako je Zemlja zakrivljena. Dakle, kut sunčevih zraka u Sieni je iznosio 0° a u Aleksandriji 7,5°. Izračunao je da je to pedeseti dio kružnice te je udaljenost između dva mjesta pomnožio sa 50. Danas je poznato da prema satelitskim premjerima opseg Zemlje po meridijanu iznosi 40 008 km.

Eratostenov eksperiment je globalni eksperiment u kojem se mjeri opseg Zemlje po meridijanu, kada sunčeve zrake padaju na ekvator pod pravim kutom, a za koji je potreban samo štap i sunčeva sjena. Tako učenici diljem svijeta, u trenutku kada je Sunce na prikladnom položaju, računaju opseg Zemlje koristeći jednostavan štap. Cilj eksperimenta, između ostalog je i poticanje istraživačkog učenja. (izvor www.carnet .hr)

Dana 19. ožujka 2015. u školama diljem svijeta održao se Eratostenov eksperiment. Eksperiment je proveden u sklopu Inspiring Science Education. U našoj školi provela ga je učiteljica Ivana Klišanin s učenicima osmih razreda.

Eratostenov eksperiment u OŠ Popovača proveden je 12:03 h u suradnji sa OŠ Trilj, koja nam je bila prijateljska škola. Kada smo pronašli točne koordinate škola, utvrdili su da je udaljenost između njih 218km. Štap duljine jedan metar postavili smo na dvorište a učenici kojima se Sunce nalazilo iz leđa su mjerili  5 puta duljinu sjene koju je štap bacao, te izračunali prosječnu duljinu sjene od 1,08 m. Visinu štapa i duljinu sjene dijelili smo sa 10 kako bi pravokutni trokut mogli nacrtati na papiru. Izmjerili su kut što ga je štap zatvarao s hipotenuzom te veličinu kuta e-mailom poslali školi iz Trilja te čekali da pošalju svoju mjeru kuta. Nađena je razlika kutova i tom vrijednošću podijeljena je udaljenost između Popovače i Trilja u kilometrima. Dobiveni rezultat pomnožen je s 360 stupnjeva te je dobiven opseg Ekvatora 39060 km.

Umjesto goniometra korišten je kutomjer koji nije toliko precizan, no smatra se da je dobiveni rezultat prihvatljiv. Svi podaci i fotografije poslani su na mail adresu u Grčku.

Ivana Klišanin, prof. fizike

Darko Rakić

Učitelj informatike u Osnovnoj školi Popovača

Komentari su zatvoreni.