Ekolozi

U školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.

Izvanastavna aktivnost je oblik aktivnosti koji škola planira, programira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje.

U osnovnim školama postoji puno izvanastavnih aktivnosti na koje se učenici mogu prijaviti poput dramske  grupe, likovne grupe, novinara, plesne skupine, zbora, tamburaša….

Tako i u našoj školi, u nižim razredima osim malih novinara, dramske grupe, likovne grupe, plesne skupine djeluje i grupa ekologa koju vodi učiteljica Željka Šimić. Tako smo od jedne učenice koja pohađa spomenutu grupu dobili zanimljiv odgovor na pitanje čime se skupina ekologa ustvari bavi.

Ja sam u ekolozima. Ekolozi su skupina djece koja pomažu prirodi. Mi skupljamo smeće i ne zagađujemo okoliš, pazimo da rastu biljke, sadimo ih i usput se poigramo.  Na ekologe idemo svaki četvratk peti sat.

A zašto? Da bi sačuvali naše zdravlje. Čuvanjem okoliša čuvamo naše zdravlje. Zato ne zagađujte prirodu!!!!

                                                                                                                      Bruna Križanić, 3.B

 

Darko Rakić

Učitelj informatike u Osnovnoj školi Popovača

Komentari su zatvoreni.