Knjižnica

Ti možda imaš opipljiva bogatstva,

Kovčege dragulja i ćupove zlata,

Al bogatiji od mene nećeš biti

Jer ja imam nekog tko mi čita priče…

 

knjižnicaPOVIJEST ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 

POVIJEST ŠKOLSKE KNJIŽNICE OŠ POPOVAČA može se promatrati od davne 1894. godine kada je osnovana škola u Popovači. Postoje podaci o posjedovanju stručnih knjiga, ali ih je vrlo malo sačuvano, dok je OŠ Gornja Jelenska za to vrijeme imala preko 200 stručnih knjiga i časopisa koji su do danas sačuvani.

  • U početku, a i tijekom kasnijih godina knjige su bile smještene u neprimjerenim i veoma skučenim prostorima gdje nije bilo slobodnoga pristupa knjizi, a nije bilo ni knjižničara.
  • Izgradnjom nove škole 1961. godine počinju se nabavljati i knjige i učitelji rade kao knjižničari. Prva je kao knjižničarka radila Ankica Brolih od 1964. godine. Nju 1972. godine nasljeđuje Katica Lončarić, učiteljica hrvatskoga jezika koja počinje voditi KNJIGU INVENTARA po pravilima struke. Radi pola radnoga vremena u knjižnici, a pola u razredu.
  • U Ljetopisu Škole za 1974./75. tadašnji ravnatelj Pero Kablar napisao je: Knjižnica je u ovoj godini dosegla fond od 7000 svezaka, a uzimamo i svu najnoviju pedagošku i stručnu periodiku. Knjižnica je bila i ove godine naročito aktivna, organizirano je više susreta s književnicima za djecu. Školu su posjetili i s učenicima razgovarali B. Dovjak-Matković, S. Jakševac, D. Ugrešić, R. Zvrko… Zbog obima poslova i povećanja fonda pridružuje joj se 1977. godine Anica Popović, također s pola radnoga vremena tako da svaka pokriva svoj turnus. 1988. Katicu Lončarić nasljeđuje Marija Bilić – Prcić, a 1992. Anicu Popović nasljeđuje Bernarda Štrumberger koja radi do 2002. godine kada se vraća u razred prema odluci Ministarstva prosvjete i športa, a knjižnicu u cijelosti preuzima Marija Bilić-Prcić s punim radnim vremenom. Školi je, prema broju djece, potreban još jedan knjižničar za što ima zeleno svjetlo Ministarstva.
  • Od 1961. godine nabavljeno je i u Knjigu inventara upisano 15 500 knjiga učeničkog i učiteljskog fonda i referentne zbirke. Knjižnica je do 2002. godine, djelovala na 107 m² što je zadovoljavalo potrebe ove velike škole. 2002. godine zbog nedostatka prostora, knjižnica je podijeljena i napravljena je informatička učionica pa sad knjižnica radi na 68 m².
  • Iako na smanjenom prostoru, u knjižnici i čitaonici uspješno obavljamo sve postavljene zadatke – predavanja, susrete, roditeljske sastanke, radionice… Knjižničarki pomažu učenici-knjižničari. Knjižni fond se neprestano obnavlja i uglavnom zadovoljava potrebe učeničke lektire i drugih struka. I referentna zbirka je bogata. Sve knjige su računalno obrađene u programu OSA i posuđuju se preko bar-koda što je ubrzalo i osuvremenilo posuđivanje.
  • Knjižnica redovito opskrbljuje pet područnih škola (Osekovo, Voloder, Potok, Stružec, Gornju Jelensku) obveznom lektirom čiji je raspored vidljiv na Internetskim stranicama knjižnice OŠ Popovača.
  • Knjižnica Osnovne škole Popovača danas djeluje za potrebe učenika i djelatnika. U svom knjižničnom fondu broji oko 7 000 knjiga, stotinjak video kazeta, i preko dvadeset časopisnih naslova.
  • Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog i knjižničnog sustava te je izravno uključena u nastavni proces i učenje. Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Opskrbljuje učenike vještinama za učenje tijekom školovanja, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život odgovornih građana.
  • Tijekom godina sudjelujemo u projektima koje organizira HUŠK i HMŠK te mjesna knjižnica u suradnji sa školskim i županijskim knjižnicama. Tako sudjelujemo u projektima Tulum slova, Čitamo mi, u obitelji svi, Pjesniče vraćam ti dug, Čitaj mi, Natjecanje u čitanju.
  • Knjižnica nastavlja tradiciju organiziranja književnih susreta, predavanja, kazališnih predstava, savjetodavnoga rada, radionica…i postaje pravo medijsko središte škole.

Marija Bilić-Prcić, knjižničarka

TELEFON: 044/ 637-261

MAIL: marija.bilic.prcic@gmail.com

Komentari su zatvoreni.