Novi školski projekt stručne službe

Najbolji razred

????????????????????????U školskoj su knjižnici okupljenim predsjednicima razreda pedagoginja Biserka Krivošić i psiholog Hrvoje Jelen predstavili novi školski projekt kojem će krajnji rezultat biti izbor najboljeg razreda. Cilj je projekta potaknuti učenike na bolje učenje, vršnjačku pomoć, humanost i solidarnost, a svime time se doprinosi kvalitetnijem školskom ozračju i boljem odvijanju obrazovnog procesa. Projekt će i senzibilizirati učenike za područje građanskog odgoja te ljudskih prava, a ponajviše poboljšati odnose učenika u razredu i kulturu ponašanja učenika. Tijekom provedbe projekta osvijestit će se spoznaja da je pojedinac dio kolektiva, ali da uspjeh ovisi i o pojedincu, učenici će se osposobiti za život i rad u zajednici i vlastitim angažmanom kreirati kulturu škole i kvalitetno školsko ozračje. Također će razviti kvalitetne međusobne odnose te suradničke odnose s roditeljima i vršnjacima.

Stručna služba će tijekom godine pratiti učenike i na kraju proglasiti najbolji razred (od 5. do 8. razreda). Obratit će se pažnja na to kakve ocjene imaju učenici, kako uče, zalažu se i ponašaju. Bitno je i to kakve su opaske u razrednim knjigama, koliko imaju ukora Razrednog vijeća i Učiteljskog vijeća, koliko imaju neopravdanih sati i koliko su puta zapisani na listama dežurnih učenika. Razrednici i predsjednici razreda o projektu će raspraviti na satu razrednika i analizirati kako se što može popraviti da situacija bude bolja.

Pedagoginja je zatražila da okupljeni učenici izaberu po jednog predstavnika u Tim za najbolji razred pa su izabrani Leonardo Briševac- 5. razred, Patrik Turina- 6. razred, Filip Beleta- 7. razred i Mihana Hasak -8. razred.

Zaključeno je da provedba projekta Najbolji razred neće biti jako težak zadatak. Rezultati će se objavljivati jednom mjesečno na web stranicama škole.

Darko Rakić

Učitelj informatike u Osnovnoj školi Popovača

Komentari su zatvoreni.