ERATOSTENOV EKSPERIMENT

m_20160330_135157Eratosten je bio grčki matematičar, geograf i astronom koji je živio u 3. st. pr. Kr. On je izmjerio opseg Zemlje zapanjujuće točno – 39 600 km. Naime, bio je jedno vrijeme upravitelj čuvene knjižnice u Aleksandriji pa su mu bila dostupna sva znanja onoga doba. Još tada pretpostavljalo se da je Zemlja okrugla. Eratosten je uočio kako sunčeva sjena ne pada pod istim kutom u podne 21. lipnja (prvi dan ljeta) u Aleksandriji i Sieni (današnji Asuan) koja se nalazi gotovo na sjevernoj obratnici. To je jedino moguće ako je Zemlja zakrivljena. Dakle, kut sunčevih zraka u Sieni je iznosio 0°, a u Aleksandriji 7,5°. Izračunao je da je to pedeseti dio kružnice te je udaljenost između dva mjesta pomnožio sa 50. Danas je poznato da prema satelitskim premjerima opseg Zemlje po meridijanu iznosi 40 008 km.

Eratostenov eksperiment je globalni eksperiment u kojem se mjeri opseg Zemlje po meridijanu, kada sunčeve zrake padaju na ekvator pod pravim kutom, a za koji je potreban samo štap i sunčeva sjena. Tako učenici diljem svijeta, u trenutku kada je Sunce na prikladnom položaju, računaju opseg Zemlje koristeći jednostavan štap. Cilj eksperimenta, između ostalog, je i poticanje istraživačkog učenja. (izvor www.carnet .hr)

Dana 21. ožujka 2016. u školama diljem svijeta održao se Eratostenov eksperiment. Eksperiment je proveden u sklopu  Inspiring Science Education.  U našoj školi provela ga je učiteljica Ivana Klišanin s učenicima osmih razreda.

Ove je  godine  za vrijeme provođenja Eratostenovog eksperimenta bilo kišovito, stoga su učenici obavili mjerenja 30. ožujka. Štap duljine jedan metar postavili smo na dvorište, a učenici kojima se Sunce nalazilo iza leđa su 5 puta mjerili duljinu sjene koju je štap bacao te izračunali prosječnu duljinu sjene od 86,9 cm. Visinu štapa i duljinu sjene dijelili su sa 10 kako bi pravokutni trokut mogli nacrtati na papiru. Izmjerili su kut što ga je štap zatvarao s hipotenuzom te su dobili vrijednost 41 stupanj.  Obzirom da smo mjerenje imali kasnije, našu mjeru kuta smo uspoređivali sa zamišljenom školom na ekvatoru udaljenom od nas 4397 km (Kongo) i kutom od 0 stupnjeva. Pritom smo koristili program Google Earth. Konačan razultat našeg mjerenja je opseg ekvatora 38615 km. Umjesto goniometra korišten je kutomjer koji nije toliko precizan, no smatra se da je dobiveni rezultat prihvatljiv. Svi podaci i fotografije poslani su na adresu elektroničke pošte u Grčku.

Ivana Klišanin

Darko Rakić

Učitelj informatike u Osnovnoj školi Popovača

Komentari su zatvoreni.